logo
Published on

Chuỗi bài viết học Laravel căn bản

Mục lục

Giới thiệu

Mình đã có một bài viết về Laravel Roadmap, tuy nhiên bài viết đó chỉ mang tính chất tổng hợp các kỹ năng cần thiết theo từ level. Còn trong bài viết này, mình sẽ tổng hợp các bài viết trên blog theo thứ tự từ căn bản nhất để các bạn dễ theo dõi:

Chuỗi bài viết Laravel căn bản

Cài đặt môi trường

  1. Hướng dẫn cài đặt Laragon trên Windows (khuyên dùng)
  2. Hướng dẫn cài đặt xampp trên Windows

Tạo dự án Laravel, cấu hình dự án

  1. Hướng dẫn cài đặt Laravel 8
  2. Cài đặt Laravel trên máy MacOS
  3. Cấu hình cơ sở dữ liệu MySQL với Laravel

Laravel căn bản

  1. Xây dựng ứng dụng Laravel đầu tiên của bạn
  2. Các lệnh debug trên Laravel
  3. Xử lý upload file ảnh trên Laravel
  4. Thêm/sửa dữ liệu nhanh với Mass assignment

Vận hành dự án Laravel

  1. Hướng dẫn setup Github action cho Laravel

Các package theo nhu cầu

Mình sẽ luôn cố gắng cập nhật những bài viết liên tục để có một nguồn tài liệu tiếng Việt đầy đủ nhất, nếu bạn thích những bài viết như thế này, để lại email và mình sẽ thông báo cho bạn mỗi tuần.

Đăng ký nhận thông báo