logo
Published on

Cấu hình cơ sở dữ liệu MySQL với Laravel

Mục lục

Đặt vấn đề

Trong một dự án ứng dụng, cơ sở dữ liệu là một trong những thành phần thiết yếu và quan trọng, sau khi bạn đã cài đặt Laravel thành công. Công việc tiếp theo của bạn là tạo CSDL và kết nối với Laravel.

Laravel hỗ trợ rất nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho bạn tha hồ lựa chọn, cụ thể ta có:

 • MySQL 5.7 trở lên
 • PostgreSQL 9.6 trở lên
 • SQLite 3.8.8 trở lên
 • SQL Server 2017 trở lên

Trong đó, được ưa chuộng hơn cả là MySQL và PostgreSQL, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo và kết nối cơ sở dữ liệu với MySQL (MariaDB) còn đối với PostgreSQL bạn hãy xem bài viết Cấu hình Laravel với PostgreSQL

Tạo cơ sở dữ liệu thông qua SQL

Để tạo cơ sở bạn có nhiều cách, một trong những cách nhanh nhất là tạo thông qua CLI.

Đầu tiên, đăng nhập vào CLI bằng lệnh:

$ mysql -u root -p
Enter password: *********

Tiếp theo, hãy dùng lệnh CREATE DATABASE <app_name>; thay <app_name> thành tên CSDL mà bạn muốn tạo, ví dụ:

mysql> CREATE DATABASE laravel_app;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

Tạo cơ sở dữ liệu thông qua phpMyAdmin

Bạn cũng có thể tạo CSDL trong phpMyAdmin - một trình quản trị MySQL được viết bằng PHP thường có sẵn trong Xampp hay Laragon.

Truy cập đường dẫn http://localhost/phpmyadmin Đăng nhập vào bằng username và password

Ở bên thanh sidebar bên trái, chọn vào New:

Sau đó nhập tên CSDL, chọn bảng mã (hãy chọn unicode để lưu tiếng việt không bị lỗi) và ấn Create.

Cấu hình env trong Laravel

Bạn hãy copy file .env.example trong thư mục project ra và đổi tên thành .env sau đó chỉnh sửa nội dung như sau:

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=laravel_app
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=yourpassword

Ở ba dòng được tô đậm, bạn hãy đổi thành nội dung tương ứng của bạn.

Kiểm tra kết nối

Có nhiều cách để kiểm tra kết nối, tuy nhiên cách nhanh nhất là sử dụng Laravel Tinker

Khởi động Tinker:

$ php artisan tinker

Sau đó tiếp tục dùng lệnh DB::connection()->getPdo();

Nếu kết nối thất bại:

PDOException with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] No connection could be made because the target machine actively refused it

Nếu kết nối thành công:

=> PDO {#4482
   inTransaction: false,
   attributes: {
    CASE: NATURAL,
    ERRMODE: EXCEPTION,
    AUTOCOMMIT: 1,
    PERSISTENT: false,
    DRIVER_NAME: "mysql",
    SERVER_INFO: "Uptime: 61476 Threads: 2 Questions: 3577 Slow queries: 0 Opens: 254 Flush tables: 1 Open tables: 130 Queries per second avg: 0.058",
    ORACLE_NULLS: NATURAL,
    CLIENT_VERSION: "mysqlnd 7.4.19",
    SERVER_VERSION: "5.7.33",
    STATEMENT_CLASS: [
     "PDOStatement",
    ],
    EMULATE_PREPARES: 0,
    CONNECTION_STATUS: "127.0.0.12 via TCP/IP",
    DEFAULT_FETCH_MODE: BOTH,
   },
  }

Bài tiếp theo: Xây dựng ứng dụng Laravel đầu tiên của bạn