logo
Published on

Cài đặt Laravel trên máy MacOS

Giới thiệu

Laravel là gì?

Trước khi đọc bài viết này, có lẽ các bạn cũng đã biết Laravel là một trong những framework nổi tiếng nhất của ngon ngữ PHP Laravel không chỉ dừng lại ở một framework thông thường mà còn đi kèm với một hệ sinh thái các sản phẩm độc đáo dành cho developer, ví dụ như Laravel Sail (môi trường phát triển Laravel cùng với Docker), Laravel Valet (môi trường phát triển cho Macs), Laravel Forge (quản lý server), Laravel Echo (xử lý sự kiện realtime) và một micro-framework dựa trên Laravel - Laravel Lumen.

Server Requirements

Laravel framework cũng có một số yêu cầu tối thiểu khi cài đặt. Những extension dưới đây có sẵn hoặc rất dễ cài đặt ở hầu hết các máy chủ và hosting. Tuy nhiên bạn nên kiểm tra server của mình có thể đáp ứng những yêu cầu này không nhé: Đối với Laravel phiên bản 8.0 trở lên

  • PHP >= 7.3
  • BCMath PHP Extension
  • Ctype PHP Extension
  • Fileinfo PHP Extension
  • JSON PHP Extension
  • Mbstring PHP Extension
  • OpenSSL PHP Extension
  • PDO PHP Extension
  • Tokenizer PHP Extension
  • XML PHP Extension

Cài đặt trên máy MacOS

Để cài đặt Laravel một cách dễ dàng nhất trên máy MacOS, bạn có thể cài đặt và sử dụng môi trường phát triển dựa trên Docker thông qua Laravel Sail

Bước 1. Cài đặt Docker Desktop trên máy của bạn.

Bạn hãy tải về Docker Desktop, và cài đặt nó trên máy Mac của bạn.

Bước 2. Khởi tạo dự án án với lệnh:

Bạn có thể thay thế tên miền dự án bất kỳ vào url bên trên, trang web sẽ tự động build cho bạn một script khởi tạo dự án tương ứng.

curl -s "https://laravel.build/<your-app-name>" | bash
# Ví dụ:
curl -s "https://laravel.build/example-app" | bash

Sau khi khởi tạo xong, hãy cd vào thư mục dự án và bắt đầu chạy Laravel Sail lên:

cd example-app

./vendor/bin/sail up

Lần đầu chay, Sail sẽ cần khởi tạo container vì vậy sẽ mất một vài phút. Đừng lo lắng, những lần chạy sau đó sẽ không tốn nhiều thời gian của các bạn đâu. Sau khi đã chạy, bạn đã có thể truy cập ứng dụng của mình trên trình duyệt tại đường dẫn: http://localhost Chúc các bạn thành công!

Đọc tiếp: Cấu hình cơ sở dữ liệu MySQL với Laravel